A személyi térítési díj a jogszabályi előírásnak megfelelően a nyugdíj %-ból és az emeltszintű szolgáltatás költségeinek fedezetéből áll. Nagysága függ a beköltöző személy egészségügyi állapotától és a gondozási igénytől.

Tartós bentlakás esetén egyéni elbírálás szerint az egyszeri hozzájárulás nagysága a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az egyéni igények figyelembe vételével kerül megállapításra.
Átmeneti elhelyezés esetén a személyi térítési díj a jogszabály alapján a nyugdíj és a gondozási igény figyelembevételével kerül meghatározásra.
Napi díjas elhelyezés esetén a ténylegesen felmerülő költségek alapján kerül a napi térítési díj megállapításra.